पोषण योजना अन्तर्गत आ.व. ०७५/०७६ मा हरिवन नगर भित्र सुत्केरी भएका महिलाहरुलाई आवश्यक पौष्टिक तत्वहरु वितरण कार्यक्रम ।